Welkom

Welkom op de website van de ALARM intervention study!

De Afferent Limb Ascertainment and Response Methods (ALARM) intervention study is een onderzoeksproject van Universiteit Antwerpen in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het onderzoek richt zich op het optimaliseren van het observeren, interpreteren en communiceren van informatie over potentieel kritiek zieke patiënten in acute ziekenhuizen te België teneinde tijdig medisch in te grijpen. Het betreft de implementatie van een zogenaamd Rapid Response System om het aantal onverwachte overlijdens te reduceren. Ook wordt het effect op de incidentie van ongeplande opnames op intensieve zorgen en hartstilstand bestudeerd.

Deze website heeft als doel informatie te centraliseren en eenduidig te verstrekken, datacollectie te faciliteren, informatie over de interventie aan betrokken medewerkers te leveren en contact met de onderzoeksgroep te vergemakkelijken.

De contactpersonen van deelnemende ziekenhuizen worden uitgenodigd om hun gegevens door te geven aan de onderzoeksgroep om toegang te verkrijgen tot de beveiligde pagina`s. Moest u problemen ondervinden met de website mag u steeds contact opnemen met de webmaster via de contactpagina.

Login